Oferta współpracy
MP LUKAS oferuje następujące usługi:

-analizy rynkowe oraz inne analizy dla celów ogólnych oraz obszarów zainteresowania wskazanych przez kontrahentów
-okresowe raporty dotyczące rozwoju sytuacji pozostającej w obszarze zainteresowania kontrahenta
- doradztwo, koordynację oraz bezpośrednie zabezpieczenie wszystkich planowanych przez kontrahenta przedsięwzięć w zakresie współpracy z instytucjami wojskowymi, przemysłu obronnego oraz innymi rządowymi i pozarządowymi organizacjami, biurami oraz firmami
- doradztwo w zakresie wymagań prawnych, stosowania obowiązujących procedur oraz wsparcie prawne dla przedsięwzięć realizowanych w Polsce
- bezpośrednie wsparcie prowadzonych negocjacji
- wsparcie administracyjne przedsięwzięć realizowanych w Polsce
- doradztwo i koordynacja przedsięwzięć z zakresu kontaktów z mediami, kampanii reklamowych, przygotowania profesjonalnych materiałów marketingowych, pozyskiwania oficjalnych tłumaczeń i opinii eksperckich
- planowanie, koordynacja i realizacja wizyt biznesowych w Polsce
- koordynacja zabezpieczenia wizyt biznesowych: koordynacja podróży, rezerwacja hoteli, zabezpieczenie transportu
- bezpośrednia eskorta osób podróżujących w Polsce i udział - w miarę zapotrzebowania - we wszystkich planowanych spotkaniach i przedsięwzięciach
- inne usługi według zapotrzebowania i na podstawie wzajemnego porozumienia.
Wszelkie analizy oraz inne materiały informacyjne przygotowane i dostarczone przez MP LUKAS bazują na ogólnie dostępnych i opublikowanych informacjach. Dostęp do informacji niejawnych wymaga wystąpienia do upoważnionych organów państwowych z zastosowaniem przewidzianych prawem procedur

MP LUKAS oferuje współpracę na trzech zróżnicowanych poziomach zaangażowania
I.Współpraca w zakresie projektów indywidualnych
II.Współpraca w obszarze zainteresowania
III.Współpraca w pełnym zakresie

Warunki płatności

Więcej
 
 
 
 


 
Główna | Oferta | Patronat | Ważne linki | Kontakt
Copyright MPLUKAS © 2005 all right reserved