Oferta współpracy
MP LUKAS oferuje następujące usługi:

Współpraca w zakresie projektów indywidualnych.
I.Współpraca ograniczona do pojedynczych projektów, nie wymagająca pełnego zaangażowania współpracujących stron i nie pociągająca za sobą wzajemnych zobowiązań po wykonaniu zadań zapisanych w umowie. MP LUKAS rekomenduje ten rodzaj współpracy, jako kontrakt próbny, z możliwością przedłużenia po jego wygaśnięciu, na warunkach współpracy w obszarze zainteresowania.
II.Współpraca w obszarze zainteresowania.
Współpraca w uzgodnionym z kontrahentem i zdefiniowanym obszarze zainteresowania. MP LUKAS zapewnia pełne zaangażowanie i wyłączność na reprezentowanie interesów kontrahenta w uzgodnionym obszarze współpracy, na czas obowiązywania umowy oraz zapewnia okres "zamrożenia obszaru współpracy" po jej wygaśnięciu. Podpisanie umowy będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, w której określony obszar zainteresowania nie został zakontraktowany wcześniej. Stosujemy zasadę "Kto pierwszy, ten lepszy".
III.Współpraca w pełnym zakresie.
Możliwość współpracy z firmą zainteresowaną w pozyskaniu usług MP LUKAS w pełnym zakresie, bez ograniczeń dotyczących czasu i zadań, może być przedmiotem osobnych negocjacji i stosownej umowy. W przypadku podpisania takiego kontraktu, MP LUKAS wycofa się z rynku i pozostawi swoje zasoby do wyłącznej dyspozycji kontrahenta, gwarantując wyłączność usług i reprezentowanie jego interesów we wszystkich aspektach uzgodnionej współpracy. MP LUKAS zagwarantuje także okres "zamrożenia" po wygaśnięciu kontraktu i nie będzie współpracować z inną firmą w obszarze, zapisanym w umowie współpracy i realizowanym w jej trakcie. Umowa o pełnej współpraca nie będzie zdefiniowana co czasu jej trwania. Współpracujące strony będą miały prawo wymówić jej warunki z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Warunki płatności
Opłata za usługi świadczone przez MP LUKAS bazuje na skalkulowanej ilości dni roboczych, przeznaczonych na pracę nad zakontraktowanym projektem. Składa się z trzech głównych części i obejmuje:
1.Koszty własne:
- koszty pracy własnej nad projektem: analizy projektu i jego opracowywanie, przygotowanie niezbędnej dokumentacji: raportów, aktualizacji, informacji marketingowych, prezentacji. Przeprowadzenie nieformalnych spotkań oraz realizacja innych przedsięwzięć koordynacyjnych. Zakup niezbędnych ekspertyz fachowych itp.
- koszty biurowe: administracja, komunikacja, dostęp do baz danych, doradztwo prawne i księgowość
- koszty transportu
2.Zwrot koniecznych i uzgodnionych z kontrahentem poniesionych wydatków:koszty podróży,organizacja oficjalnych spotkań, wynajem sal konferencyjnych, koszt publikacji, druku materiałów marketingowych koszt kampanii reklamowych i PR,przygotowania niezależnych lub oficjalnych opinii eksperckich,oficjalnych tłumaczeń,innych.
3.Premia osiągniętych wyników:jeżeli współpracująca firma, w rezultacie działań MP LUKAS, odniesie sukces i zdobędzie kontrakt na sprzedaż swoich produktów, wówczas zobowiąże się zapłacić premię bazującą na wartości kontraktu, do podpisania którego przyczyniła się firma MPLUKAS.
 
 
 
 


 
Główna | Oferta | Patronat | Ważne linki | Kontakt
Copyright MPLUKAS © 2005 all right reserved